3.GENİŞLEME ALANI AS-YS-İS İŞLERİ İNŞAATI

İhale Zeyilnamesi – 3

 

 

11.08.2022 tarihinde ihalesi yapılacak olan UOSB 3. Genişleme Alanı AS-YS-İS İşleri İnşaatı İşi’ ne ait

 

1- İhale Teklif Verme Şartnamesi Madde-17 ‘de belirtilmiş olan  Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif veremez.” İbaresi “Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.” Olarak değiştirilmiştir.

2- İhale Teklif Verme Şartnamesi Madde-18 ‘de belirtilmiş olan Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.” İbaresi “Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.” Olarak değiştirilmiştir.

 

 

Düzeltme:

1 numaralı zeyilname ile 04.08.2022 olarak değiştirilen ihale tarihi,11.08.2022 saat 14.30  olarak revize edilmiştir.

 

 

 

Zeyilname 2 ilanı ve ekleri hakkında:

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 3. Genişleme Alanı Atık Su, Yağmur Suyu ve İçme Suyu inşaatı işi ile ilgili zeyilname ve ekleri aşağıda yer almaktadır.

Zeyilname – 02

07-1-Kanalizasyon-Birim-Fiyat-Teklif-Cetveli-27062022-ÜT- REV01

DWG Dosyasını indirmek için tıklayınız.(İçerik : DET-05-Vana Odası Mimari ve Betonarme Tip Projesi.dwg,DET-06-IS-DET.dwg,VANA-ODASI-ORNEK.dwg)

 

 

 

Zeyilname 1:

26.07.2022 tarihinde yapılması planlanan ihale tarihi iştirakçi firmalardan gelen talep doğrultusunda 04.08.2022 tarih ve 14:00 saatine ertelenmiştir.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 3. Genişleme Alanı Atık Su, Yağmur Suyu ve İçme Suyu inşaatı işi ile ilgili ihalemiz 26.07.2022 Salı günü saat 14:30 da Uşak OSB toplantı salonunda yapılacaktır.

Ekler:

01 AS-YS-İS Teklif Verme Şartnamesi 16062022 ÜT

02 As-Ys-Is Sözleşme Tasarısı 17062022 ÜT

03 As-Ys-İs Genel İdari Şartname 25062022 ÜT

04 As-Ys-Is Yapım Teknik Şartnamesi 26022022 ÜT

05-1-AS (KANALİZASYON)-Birim Fiyat Tarifleri 26062022 ÜT-R

05-2-YS (YAĞMURSUYU)-Birim Fiyat Tarifleri 26062022 ÜT-R

05-3-İS (İÇMESUYU)-Birim Fiyat Tarifleri 26062022 ÜT

06 AS-YS-İS S-E-Ç Şartnamesi 27062022 ÜT

07-1-Kanalizasyon Birim Fiyat Teklif Cetveli 27062022 ÜT

07-2-Yağmursuyu Birim Fiyat Teklif Cetveli 27062022 ÜT

07-3-İçmesuyu Birim Fiyat Teklif Cetveli 27062022 ÜT

AS-YS-İS ihale proje