Bilgi İşlem Biriminin Görev Yetki Sorumlulukları

 1. Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.
 2. Müdürlüğün bilgi işlem sisteminin donanım alt yapısını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
 3. E-posta, elektronik ağ vb. kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum, yönetim ve güvenliğini sağlamak, kullanıcı hesaplarını, yerel alan ağı, geniş alan ağı ve internet erişim politikalarını yönetmek.
 4. Kurumun istediği verileri toplamak ve Kuruma göndermek.
 5. Müdür ve müdür yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak.
 6. İnternet hatlarının hızlı ve sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak,
 7. Bilgisayar ve server’da bulunan bilgileri sürekli yedeklemek,
 8. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
 9. Yazılımların ve kullanılan bilgisayarların tehlikeli virüslerden etkilenmemesi için uygun programları araştırarak satın alınmasını sağlamak.
 10. Kurumun elektronik haberleşme ve bilişim altyapısını tasarlamak, kurmak, işletmek, teknolojik gelişmelere paralel olarak geliştirmek, güvenliğini, sürekliliğini ve çalışabilirliğini sağlamak
 11. Bilgi sistemlerinin sürekliliğine ve felaket kurtarımına ilişkin çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konudaki gelişmeleri takip etmek
 12. Yasa ile uyum içerisinde çalışmak
 13. Bilişim teknolojilerini yakından takip etmek, gereken eğitim ve kurslara katılarak, kurumda kullanılan bilişim teknolojilerini yeni gelişmelere sürekli uygunlaştırmak
 14. Ulusal ve uluslararası bilişim ağları ile iletişim kurmak için gerekli tüm teknik ve idari işlemleri yapmak
 • Bilgi İşlem Uzmanı

  Muhammet Hüsetin KILIÇ

  Telefon: 0276 266 71 71 (119)

  E-posta: m.huseyinkilic@uosb.org.tr

  GSM: 0534 299 98 25