İlgili: Sertan ÖZDOĞAN

Ünvanı: Abone Hizmetleri Veri Yönetim Uzmanı