Bölgemiz Atıksu Arıtma Tesisi, 12.000 m³/gün kapasiteli olup, Nisan 2007 döneminde işletmeye alınmıştır.
Güncel debimiz 8000-8500 9000-9500 m³/gün’dür. Tesiste fiziksel-kimyasal –biyolojik arıtma üniteleri,çamur susuzlaştırma ünitesi ve gerekli analizleri yapabilecek kapasitede bir laboratuar bulunmaktadır.Tesisimiz 06/06/2008 yılında, Uşak ilindeki üç büyük arıtma tesisi arasında ilk olarak deşarj izin belgesini almaya hak kazanan tesistir. Tesisin çalışma periyodu 7/24 olup, arıza halleri hariç, kurulduğu günden bu yana kesintisiz çalışarak, alıcı ortamımız olan Gediz Nehri’ne Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19 standartlarında su deşarj etmektedir.
Zafer Kalkınma Ajansına yazılan ‘’İleri Arıtma Filtrasyonu’’ konulu projemiz destek almaya hak kazanmış ve zaten standartları sağlayan deşarj suyumuzun kalitesini daha da artırmak için yapılacak yeni ünite ile ilgili ihaleler tamamlanarak çalışmalara başlanmıştır. Eski bir bilgi bunun sonucu yazılmalı dairesel havuzlar ve renk giderim binası yapılmış onunla ilgili olabilir,devreye alındığı tarih yazılabilir.
Alıcı ortama deşarj edilen arıtılmış suyun analizleri, Yönetmelik gereği 15 günde bir kez akredite laboratuarda yapılmakta olup, ayrıca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bakanlık ekipleri de sürekli tesisi kontrol ederek numuneler almaktadırlar. Alınan numune sonuçları Yönetmelik standartlarını sağlamaktadır. Ayrıca yönetmelik gereği SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemi) de kuruludur.

FİZİKSEL ARITMA ÜNİTELERİ
Bölgemizdeki tüm firmaların atıksuları, kanalizasyon hattı vasıtasıyla atıksu arıtma tesisine gelir. İlk olarak, ikisi manuel biri otomatik temizlemeli olan 3 kademeli kaba ızgaradan geçer. Burada sudaki istenmeyen yabancı katı malzemeler (tahta,bidon…vb.) tutularak sonraki ünitelerin pompa,vana…vb. mekanik aksamlarına zarar vermesi engellenir. Daha sonra atıksu, havalandırmalı kum-yağ tutucudan geçerek, dengeleme havuzuna alınır. Dengeleme havuzunda homojen bir karışım sağlanarak, dalgıç pompalarla kimyasal arıtma ünitesine sevk edilir.

KİMYASAL ARITMA ÜNİTELERİ
Dengeleme havuzundan gelen su, kimyasal arıtma ünitesine alınmadan önce, 2 3 adet ince ızgaradan geçirilerek, girişteki kaba ızgaralarda tutulamayan ince partiküller burada tutulur.
Kimyasal arıtma ünitesinde pıhtılaşma-floklaşma-yumaklaşma olarak bilinen proses için atıksuya sırasıyla, kireç çözeltisi, al. sülfat çözeltisi, koagulant malzemeler ve polimer çözeltisi eklenir ve hızlı-yavaş karıştırma işlemleri ile atıksudaki inorganik maddeler çökebilenyumaklar haline getirilir.
Buradan kimyasal çökeltim havuzuna geçen atıksuda oluşturulan yumaklar bu havuzda tabana çöker. Üstte kalan su savaklanarak havalandırma havuzuna geçerken, dibe çöken çamur dalgıç pompa vasıtasıyla çamur yoğunlaştırma havuzuna alınır.

BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTELERİ
Kimyasal çökeltimden havalandırma havuzuna gelen sudaki inorganik maddeler alınmış, suda sadece organik kirleticiler kalmıştır. Bu ünitede bulunan mikroorganizmalar suda bulunan organik kirleticileri kendilerine besin olarak kullanırlar.
İhtiyaç duyulan oksijen ise blower-difüzör kombinasyonuyla sağlanır. Biyolojik arıtmadaki denge çok hassastır. Mikroorganizma populasyonu, havuzdaki oksijen seviyesi, sıcaklık değişimleri sürekli kontrol edilerek max. verim almak için gerekli müdahaleler yapılır.
Havalandırma havuzundan çıkan atıksu, son çökeltim havuzlarına geçerken, renk giderim amaçlı kimyasal dozlaması yapılır. Son çökeltim havuzlarında , aktif çamur olarak da adlandırılan içinde mikroorganizmaların bulunduğu çamur dibe çökerken, arıtılmış su savaklanarak alıcı ortama verilir.
Mikroorganizma populasyonunun azalmaması için burada tabana çöken aktif çamur, dalgıç pompalarla havalandırma havuzuna geri devrettirilir. Ancak populasyon çok artarsa geri devir yapılmaz ve bir kısım aktif çamur, yine dalgıç pompalarla çamur yoğunlaştırma havuzuna alınır.

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA ÜNİTESİ
Kimyasal çökeltim havuzundan ve son çökeltim havuzlarından gelen çamurlar, yoğunlaştırma havuzunda bekletilerek şartlandırılırlar. Daha sonra uygun pompalarla, belt pres ünitelerine
verilirken belt pressler artık yok onun yerine burgu pressler ve dekantör kullanılıyor, çamura katyonik polimer eklenir ve belt burgu press ve dekantör ünitelerinden %20-22 kuruluğa sahip çamur keki olarak bertaraf edilmek ve Solar Kurutma Tesisinde kurutulmak üzere römorklara alınırlar.

İlgili: Utku Nur Bakırcı

Ünvanı: Denetleme – Kontrol Laboratuvarı Sorumlusu – Kimya Mühendisi

GSM: 0505 253 09 32