1. Gelen evrakların teslim alınmasından sonra kayıtlarının yapılması ve havale edildikten sonra ilgili birimlere teslim edilmesi.
 2. Kurum dışına gönderilen evrakların elden teslim olanların harici zimmet ile posta yoluyla gönderilecek olan evrakların da posta ya da kargo yoluyla gönderilmesini sağlamak.
 3. Genel Kurul evraklarının zamanında hazırlanması ve Genel Kurul Üyelerine dağıtılması.
 4. Toplantı gündemlerini hazırlamak ve alınan kararları kayıt altına almak.
 5. İlgili prosedür ve talimatlarına uygun çalışmak.
 6. Tüm birimlerin yazışmalarını tek elden yürütmek ve arşivlemek.
 7. Bölgedeki değişiklikler ( alım, satım, devir işlemleri, tevhid, ifraz, kiracı değişiklikleri vb…)  ile ilgili Yönetim Kurulu Kararlarını hazırlamak ve imzaya sunmak.
 8. Kayıt ve arşivleme işlemlerini yapmak.
 • İdari ve İç Hizmetler Şefi

  Mehmet ATALAY

  Telefon:0276 266 71 71 (118)

  E-posta: mehmetatalay@uosb.org.tr

  GSM: 0534 344 28 31