SATIN ALMA VE İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ    

* Personel Özlük dosyalarının takibi

* Personel İşe Giriş ve İşten çıkış işlemleri

* Personel sağlık raporlarının bildirim işlemleri

* Personel iş sözleşmelerinin takibi

* Personel yıllık periyodik sağlık taramalarının takibi

* Personel maaşları,  SGK kurum bildirgeleri ve takibi

* İŞKUR İşbaşı Eğitimi başvuru işlemlerinin yapılması, personel hakedişlerinin takibinin yapılması, kurum ile resmi yazışmaların yapılması

* UOSB Stajyer öğrencilerin işlemleri ve takibi

* Aylık ödeme planı oluşturulması ve ödemelerin takibi

* Merkez kasa hesabı takibi ve kayıtlarının tutulması

* Personel resmi yazışmaların kontrol ve takibi

* Aylık ödeme planı doğrultusunda yapılacak ödemelerin takibi ve hazırlanması

* Satın alma ödeme planı kontrolü, talimatların hazırlanması, onaylatılması ve ödeme işleri

* Birimlerden gelen talepler doğrultusunda fiyat tekliflerinin toplanması,hazırlanması ve onaya sunulması, onaylanan ürünün sipariş takibinin yapılması

İlgili: Ramazan ÖZTÜRK

Telefon: 0276 266 71 71 (116)

İlgili: Derya BALKAYA

Telefon: 0276 266 71 71 (116)