UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ : NİTELİKLİ ÜRETİMİN ÖNCÜSÜ

Nitelikli üretimin öncüsü olan Organize Sanayi Bölgelerinin, gerek ülke ekonomisine gerekse sanayileşmeye sağladığı katkı büyük önem arz etmektedir. Bizler bu inançla çıktığımız yolda ülke ekonomisi için katma değerli adımlar atmaya devam ediyoruz. Bölgemizi ülke genelinde yaygınlaştırmak ve sanayimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturma hedefiyle ciddi yol kat ettiğimiz inancındayız.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) envanter verilerine göre, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Türkiye’de işletmede olan 258 OSB arasında elektrik tüketiminde 15. Sırada, Doğal gaz tüketiminde 35. Sırada, su tüketiminde 18. Sırada, Firma sayısı bakımından 12. Sırada, alan büyüklüğü bakımından 39. Sırada, istihdam bakımından ise 33. Sırada yer almaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 10.01.2019 tarihli ve 31419779 sayılı yazısıyla sınırları kesinleşen Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nin 614 hektar daha büyümesine imkan sağlayacak 3. Genişleme alanı çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımızın 22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Acele Kamulaştırma kararı ile UOSB 3. Genişleme Alanı çalışmaları hız kazanmıştır. UOSB 3. Genişleme Alanının faaliyete geçmesiyle yeni istihdam alanları oluşturacağımız bölgemiz, UOSB’ye Uşak’a ve Ülkemize güç katmaya devam edecektir. İlimizin ve ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesine imkân sağlayacak olan UOSB 3. Genişleme Alanı ile bölgemizde istihdam sayısına önemli katkı sağlamış olacaktır.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlar ve projeler hem şehir hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkılar sağladı. Uşak Organize Sanayi Bölgesi, atık su arıtma tesisinden çıkan çamuru güneş enerjisi ile kurutarak ekonomik katkı sağlayacak Solar Çamur Kurutma Tesisini kurarak çevre dostu bir çalışmaya imza attı. Böylelikle Uşak OSB 14 bin m2 alana kurduğu Solar Çamur Kurutma tesisi ile çevreci bir yatırımı da hayata geçirmiş oldu.

Ayrıca Uşak Organize Sanayi Bölgesi için büyük önem arz eden ve diğer OSB’lere örnek teşkil eden proses sonucu oluşan elyaf atıkları ile Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtma çamurlarının yakılarak bertaraf edilmesi için planlanan, Katı Atık Yakma Tesisi de faaliyete geçmiş bulunmaktadır.

Mevcut Atıksu Arıtma tesisinin kapasitesini artırmak ve Su Kirliliği Yönetmeliği kapsamında 2012’den itibaren yürürlüğe giren renk parametresi deşarj standardının sağlanması amacıyla yapılan UOSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Renk Giderici ilave kimyasal arıtma ünitesinin ise inşaatında sona gelinmiştir.

Katılımcıların ve yatırımcıların AR-GE çalışmalarını desteklemek amacıyla UOSB içerisine Teknopark binası inşaa edilerek faaliyete geçirilmiştir. Uşak OSB Teknopark bölgemiz için girişimcilik, teknoloji ve inovasyon alanlarında önemli gelişmeler sağlayacaktır. Uşak OSB Teknopark’ın açılışı ülkemizin kalkınma planına ve hedeflerine uygun çalışmalar yapılması adına Uşak için büyük bir adımdır.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ni geçen yıl büyüyen, gelişen ve çevreye duyarlı bir OSB olma yolunda ilerliyoruz. Bu doğrultuda yapılan çalışma ve projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bizler de tüm çalışanlarımızla birlikte Yönetim Kurulumuzdan aldığımız güç ile sanayicilerimize en iyi, en kaliteli hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bizler Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ni Türkiye’nin önde gelen sanayi merkezlerinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

2023 Hedeflerimiz

OSB uygulamasının sürdürülmesi neticesinde sürekli gelişen ve değişen şartlara uyum sağlamak gerekmekte ve işleyen bir yapı olan OSB lerde yeni ihtiyaçları belirleyip hızlı ve dinamik bir şekilde çağa uygun adımlar atmak gerekmektedir. Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak bu konuda tüm yönetici ve çalışma arkadaşlarımızla uygun hareket etmekteyiz.

Bu kapsamda; gerçekleştirilecek olan Gölet Projesi, Sosyal Tesis Projesi ve Finans Merkezi Projelerinde hızla ilerleme kaydetmekteyiz. Futbol sahamızı yenileyerek daha modern ve daha kullanışlı bir saha haline getirdik bununla birlikte finans merkezi ve konferans salonu projeleri inşaatı başladı ve en kısa sürede faal duruma gelecektir. Özellikle UOSB için çok önemli olan Gölet Projesi konusunda çalışmalarımız hızla ilerlemekte ve bu konuda yaptığımız çalışma ve Bakanlık düzeyinde görüşmeler ile emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Her geçen yıl büyüyen UOSB’ de enerji tüketimlerinin artışı ile birlikte işsizlik rakamlarının düşmesi bizim için sevindirici bir gelişmedir. UŞAK İli işsizlik oranının %5 seviyesinde olmasında UOSB’ nin payı göz ardı edilemez. 2019 yılında 15.000 kişinin istihdam edildiği bölgemizde, her geçen yıl artan istihdam rakamları, Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılmış olan yatırımların ve çalışmaların boşa gitmediğinin göstergesidir. 2023 yılı istihdam hedefimiz ise 20.000 kişidir.

İlgili: Namık GÖK

Ünvanı: Bölge Müdürü

Telefon: 0276 266 71 71 (100 )