17.05.2022 günü saat 14.30 da ihalesi yapılacak olan

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 3.Genişleme Alanı “Yağmursuyu Kanalı Ve Yol Geçiş Menfezleri İnşaatı” işine ait ekte sunulan teklif alma şartnamemize uygun olarak fiyat tekliflerinizi kapalı zarf içerisinde 17.05.2022 günü saat 14:00 a kadar Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na teslim etmenizi ve ihaleye katılımınızı rica ederiz.

 Ekler:

01-A Yağmursuyu Kanalı ve Menfez Teklif Verme Şartnamesi Nihai

02-A Yağmursuyu Kanalı ve Menfez Sözleşme Tasarısı Nihai

03-A Yağmursuyu Kanalı ve Menfez Genel İdari Şartname Nihai

04-A Yağmursuyu Kanalı ve Menfez Yapım Teknik Şartnamesi Nihai

05-A Yağmursuyu Kanalı ve Menfez Birim Fiyat Tarifleri Nihai

06-A Yağmursuyu Kanalı ve Menfez S-E-Ç Şartnamesi Nihai

07-A Yağmursuyu Kanalı ve Menfez Birim Fiyat Teklif Cetveli

Projeler:

01-UOSB-4.00×3.20-MENFEZ

02-UOSB-3.00X3.00-MENFEZ

02-UOSB-3.00X3.25-MENFEZ

03-UOSB-3.00X2.00-MENFEZ

04-UOSB-2.00×2.50-MENFEZ

05-UOSB-2.00×2.00-MENFEZ

Yağmursuyu Kanalı ve Menfez -VAZIYET PLANI

ZEYİLNAME İLANI

17.05.2022 günü saat 14.30 da ihalesi yapılacak olan Uşak Organize Sanayi Bölgesi 3.Genişleme Alanı “Yağmursuyu Kanalı Ve Yol Geçiş Menfezleri İnşaatı” işine ait ihale ilanı ekinde bulunan

–              “Teklif Verme Şartnamesi” nin 4.1. nolu maddesinde belirtilmiş olan “İhale dokümanını, ihaleye davet edilen İSTEKLİ firmaların yetkililerine imza karşılığı dijital kayıt olarak CD içerisinde teslim edilir.” ibaresi; “İhale dökümanı https://uosb.org.tr/duyurular/ihale-ilani-4/ internet adresinden temin edilebilir. İhale, şartname ilgili maddelerindeki şartları sağlayan herkese açıktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

–              “Yağmursuyu Kanalı ve Menfez -VAZIYET-5000” çiziminde verilmiş olan Trapez Kanal Kesitinde “Harçlı Taş Pere (30cm)” yazısı bulunmaktadır. Trapez kanal imalatında harçlı taş pere yapılmayacak olup, yalnızca trapez kanal kazısı yapılacaktır.

–              “Teklif Verme Şartnamesi” nin 47. Nolu maddesinde “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeks Sonuçları (TÜFE) esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.” belirtilmiş olup hesaplama yöntemi aşağıda verilmiş olan formüle göre yapılacaktır.

F = An  x B x ( Pn – 1 )

An              : Hakediş tutarı. (Eğer avans verilmiş ise avans tutarı hakediş tutarından düşürülerek An değeri bulunur.)

B                 : 0,90 Sabit katsayısı. Bu katsayı ile hakediş tutarının %90 için fiyat farkı verilmiş olur ve %10’luk yüklenici karı için fiyat farkı ödemesi yapılmaz.

Pn               : İhale ve hakediş tarihlerine göre endekslerdeki artış/azalış gösteren katsayıyı temsil eder.