UOSB konferans salonunda yapılan UOSB 18.Olağan Genel Kurulu’nun açılışında konuşan UOSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, UOSB olarak sadece sanayicilerin sorunlarına çözüm aramadıklarını ayrıca kentin gelişimine katkı sağladıklarını, kentin ilk tematik lisesini inşa ederek eğitim öğretime kazandırdıklarını söyledi. Ayrıca tematik lisenin 600 metrekarelik atölyesinin de inşaatının devam ettiğini ,atölyenin tamamlanması ile birlikte öğrencilerimizin haftanın 2 günü okulda 3 günü ise atölyede uygulamalı olarak derslerini göreceklerinin bilgisini verdi.
Sanayicilere daha uygun bedellerle elektrik enerjisi kullandırabilmek için çalıştıklarını anlatan Ağaoğlu, UOSB Enerji tedarik şirketinin Kurulduğunun bilgisini verdikten sonra; “Elektrik hatlarımızın yüzde 80’ini yer altına aldık. Aydınlatma değerleri düşük ve elektrik giderleri fazla olan ve verimsiz hale gelen çevre aydınlatmalarımızı daha verimli hale getirdik. TEDAŞ tarafından onaylanan ve ihalesi yapılan  100 megavatlık trafomuzun inşaatı devam etmektedir. “Birlikten kuvvet doğar” dedik ve Uşak Sivil Toplum Platformu’nu oluşturarak ortak akılla kente hizmet etmeyi amaçladık. Çevreye karşı olan duyarlılığımızdan dolayı atık su arıtma tesisine ilave yatırımlar yaptık. Bu ilaveler vasıtasıyla bakanlığımızın istediği değerlerden daha iyi olan deşarj suyumuzu daha da berrak bir sulama suyu olarak deşarj edeceğiz. Bölgemizdeki katı arıkların bertarafı için “UOSB Katı Atık Bertarafı Tesisimizi” ve “Solar Kurutma Tesisimizi” devreye almakta son aşamalara geldik. Bu katı atık bertarafı yan ürünlerinden olan buhar enerjisinin satışı ile tesisimiz kendisini 3 yılda amorti edecek. Sanayicilerimizin Ar-Ge faaliyetlerinin daha verimli ve kolay bir şekilde yürütebilmeleri için Uşak Üniversitesinin kampüs içerisinde yaptıracağı bir adet TEKNOPARK’ın ve bizim UOSB sınırları içerisinde inşa edeceğimiz TEKNOPARK’ın çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. Şehrimiz, ülkemiz ve  sanayicilerimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da belediye olarak iş dünyası ile güçlü bir işbirliği içinde olacaklarını kaydetti.
Vali Funda Kocabıyık ise konuşmasında İlin sanayi ve ticaret alanında yapılan yatırımlar sayesinde her geçen gün ekonomik olarak büyüdüğünü üretim ve istihdamda artışın sürdüğünü ifade etti.
Uşak’ta sanayileşme faaliyetlerinin daha ileri seviyeye çıkması için çalıştıklarını söyleyen Vali Funda Kocabıyık, “İstihdam alanında yeni iş alanlarının açılması için çalışmalarımız devam ediyor. Banaz ilçemizde organize sanayi bölgesinin kurulması için çalışmalarımız planlı olarak hedeflediğimiz şekilde devam ediyor. Buradaki çalışmaların tamamlanması ile ilimiz dördüncü sanayi bölgesine kavuşmuş olacak.” dedi.
Ülkelerin gelişiminde bilim ve sanayinin önemine değinen Vali Funda Kocabıyık konuşmasını, “Bilime, teknolojiye, Ar-Ge’ye ve yeniliğe kaynak ayıran ülkelerin sosyal ve ekonomik refah sağlama açısından diğer ülkelere göre daha ileri seviyede oldukları görülmektedir. Bu kapsamda son yıllarda ülkemizde bilim ve teknoloji anlamında çok önemli  gelişmeler yaşanmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve yazılım alanında yerlileşmenin artması, Ar-Ge çalışmalarına daha çok kaynak ayrılması ile ülkemiz hızlı yükselişine devam edecektir.” diyerek sonlandırdı.
Konuşmaların ardından toplantı, gündem maddelerinin görüşmesiyle devam etti.

Bir yanıt yazın

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Dolduruması zorunlu alanlar * ile belirtilmiş

Gönder