MS DANIŞMANLIK VE YÖNETİM TİC. A.Ş. “Sosyal Güvenlik Teşvikleri Konulu” sunum yaptı.
“Son yıllarda çalışma hayatında oluşan bir takım farklılıklar, mevzuat değişiklikleri, teknoloji ve iletişimin gelişmesi ve işçi işveren anlaşmazlıkları uygulamada işyerlerine yeni sorunlar olarak dönüş yapmaktadır.Ayrıca bu oluşan neticesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerinin sıklaşmasın neden olmuştur.” Diyen MS Danışmanlık yetkilileri; 447 Sayılı Kanun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki, 6111 sayılı kanun ile getirilen teşvikin şartları,6183 sayılı kanun kapsamında icra işlemleri,İşyeri kayıtlarının Sosyal Güvenlik Müfettişi ve Sosyal Güvenlik Denetmeni tarafından incelenmesinden önce denetime hazır hale getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı gibi birçok konu hakkında bilgiler verdiler.
Ayrıca verdikleri hizmetler ve çalışma yöntemlerinden bahseden yetkililer çalışma yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi ve örneklere yer verdiler.

Bir yanıt yazın

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Dolduruması zorunlu alanlar * ile belirtilmiş

Gönder