Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Emin GAHRAMAN , Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil AĞAOĞLU’nun davetlisi olarak “Kısa Çalışma Teşviği” hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Sayın Gahraman, “Kısa Çalışma Uygulaması” hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
Düzenlenen toplantıda öne çıkan başlıklar;

  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan kısa çalışma uygulaması; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ya da zorlayıcı sebeplerle işyerinde çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılması veya durdurulması halinde başvurulacak, istihdamın korunmasına yönelik bir uygulamadır.
  • İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formunu doldurarak kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.
    Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin (işverenin başvurusu halinde krizin varlığı ile ilgili kuvvetli bir emarenin bulunup bulunmadığı araştırılır.) bulunması halinde konu, Kurum Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.Zorlayıcı sebeplerden dolayı yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizin varlığı yönünde Yönetim Kurulu kararı alınmadan, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle bağdaşmadığı halde, nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi sebeplere dayalı olarak yapıldığı tespit edilen başvurular Kurum tarafından reddedilir.
  • Kısa çalışma, çalışanların çalıştırılamadıkları süre için, işçilere yapılan bir ödemedir.
  • Kısa çalışma talebi İŞKUR birimlerine yapılır.
  • Kısa Çalışma Talep Formunun doldurulması ve kısa çalışma uygulanacak kişilerin liste halinde formun eki olarak teslim edilmesi başvuru için yeterlidir.
  • Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından ödenecektir.

Yapılan bilgilendirmenin ardından İŞKUR yetkilileri sanayicilerimizin sorularına yanıtlar verdiler.

Bir yanıt yazın

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Dolduruması zorunlu alanlar * ile belirtilmiş

Gönder