Sayın Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi’ye yöneltilen bir soruda, Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olup olamayacağı sorulmuştu. Bakanımız, “Ülkemizin çalışıp üretmeye ihtiyacı var” diyerek, tatilin uzatılmaması yönünde görüş belirtmişti.
Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ise bu konudaki fikirlerini açıkça dile getirmeyip Bakanlar Kurulu’nda bu konunun görüşüleceği kesinleşmiş oldu.
Sanayiciler olarak Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi’nin de dediğini tekrar ediyoruz “Ülkemizin çalışıp üretmeye ihtiyacı var.”
2017 yılı içerisinde (Kurban Bayramı’nın da 10 gün olması ile) toplam resmi tatil gün sayısı 16 gün olacaktır. Başka bir deyişle sadece Kurban Bayramı tatili yıl içerisindeki toplam resmi tatil günleri toplamından fazla olacaktır.
Yıllık kanuni izin hakkını da kullanan bir işçi için bir yılın bir aydan daha fazlası tatil yaparak geçmiş olacak.
Peki, sanayi üretim endeksi bundan nasıl etkilenecek. Geçen seneye göre daha hassas bir eğim çizen Sanayi Üretim Endeksi’nde şüphesiz ki bir düşüş meydana gelecektir.
Üretime ihtiyacı olan ve gelişmekte olan ekonomilerden biri olan ülkemizde yılbaşı itibari ile tatil günlerinin hesaplanması ile orantılı olarak üretim planı hazırlayan sanayicileri sürpriz tatiller şüphesiz ki olumsuz etkilemektedir.
Temin süreleri içerisinde üretimin bitirilip yeni işlere geçmesi için tüm üreticilerin bu on günlük tatilden olumsuz etkileneceğini göz ardı etmemek gerekir.
Ülke ekonomimizin fiziksel haritalarından biri olan Sanayi üretim endeksi sektör (bu listeye dâhil sektörler şunlardır; madencilik, taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi) dağılımına bakıldığında endeks içerisindeki ağırlıkların şöyle olduğu görülecektir;
-Madencilik %6,05
-İmalat % 81,51   (tekstil, plastik, motorlu taşıt imalatı, metal işleme sanayi, makine ve elektrikli teçhizat imalatı)
-Elektrik % 12,44
Not: Mevsim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi 2016 yılı ve 2017 yılı ilk altı ayı dikkate alınmıştır.( http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1024)
Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan tekstil sektörünün ,imalat sektöründeki payı ve personele olan bağımlılığı göz önüne alındığında biz sanayiciler olarak üretimin aksayacağı ve ekonomimizin kötü etkileneceği kanaatindeyiz.
Bu nedenle Kurban bayramının yılbaşında da öngörüldüğü üzere 4,5 gün olarak kalmasını temenni ediyoruz.
Halil AĞAOĞLU
Uşak Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı

Bir yanıt yazın

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Dolduruması zorunlu alanlar * ile belirtilmiş

Gönder