15 Temmuz 2016 tarihinde; Türkiye Cumhuriyeti’ni ve demokrasisini yıkmak, birlik ve beraberliğimizi bozmak kastıyla yapılan hain ve sinsi darbe girişimini kınıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birlik ve beraberliğini tehdit edenler, başta aziz milletimiz olmak üzere kahraman emniyet teşkilatımız ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli personelini karşılarında bulmuştur.
Türk halkını bölme amaçlı sinsice planlanmış darbe girişiminde bulunan iç ve dış güçler yüce Türk adaleti karşısında hak ettiği en ağır bedeli ödemelidir.
Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni ve demokrasisini yıkmak, birlik ve beraberliğimizi bozmak kastıyla yapılacak her girişim ne adla olursa olsun; önce Allah’ın izni ile aziz Türk milletinin güçlü ve bir o kadar imanlı iradesinin daha sonra aziz, şerefli ve kutsal güvenlik kuvvetleri personelimizin karşısında, her daim bertaraf olmaya mahkûmdur.
Ulu önder Atatürk’ün de “Gençliğe Hitabe” sinde tıpkı bugünleri anlatır gibi bahsettiği dâhili ve harici bedhahların karşısında aziz milletimiz muhtaç olduğu kudretin damarlarında akan asil kanda olduğunu tüm cihana en şerefli şekli ile göstermiştir. Türk-Kürt, Çerkez Laz, Alevi-Sünni-Şii demeden tek bayrak ve tek vatan uğruna demokrasilerine kast edenin kim olduğunu önemsemeksizin direnen aziz milletimiz, vatan evladı olan ile olmayanın açığa çıkmasına vesile olan bu elim hadise karşısında “Tek Bayrak! Tek Millet! Tek Vatan! Tek Devlet!” diyerek haykırmış ve tartışmasız büyük bir kahramanlık örneği göstermiştir. Silahlar, tanklar, helikopterler ve uçaklar gibi yüksek teknolojinin karşısında korkusuzca ve doğrunun yanında direnerek tarih yazan Türk halkı 15 Temmuz 2016 tarihini Dünyanın zihnine kazımıştır. Dünyaya verilen bu demokrasi dersi ile tarihler boyu konuşulacak olan yeni bir “Milli Destan” yazmışlardır.
Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Demokrasisini yıkmak, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bozmak kastıyla yapılan hain, sinsi ve lain bu darbe girişimini bertaraf etmek uğrunda gerektiğinde tank paletleri altına yatacak kadar vatanperver olduğunu gösteren kahramanlarımızı yürekten minnetle teşekkür ediyoruz. Aziz şehitlerimiz bayrağımızdaki “al” rengin tanımını yeniden kahramanca yapmış ve Hakk’ın rahmetine şehadet mertebesinde ulaşmayla müşerref olmuşlardır. Yüce Allah’tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Şanlı Ordumuzun Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyetine ve Türk Demokrasisine canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Ulu önder Atatürk’ün hitabesi ile zihinlerimizi tazelemek isteriz;

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
   
Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

 
Uşak Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanlığı
kutu.cdr

Bir yanıt yazın

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Dolduruması zorunlu alanlar * ile belirtilmiş

Gönder