Değerli sanayicilerimiz; Covid-19 salgını sebebiyle kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bank) bir takım önlemler almıştır.
Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklama:
1-31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkân verilmesi,
2- Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin;  6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre  tanınmak suretiyle,  uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,
3-Personel maaşlarını, Bankamız  üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını  azaltmamaları kaydıyla;
Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkânı verilmesi,
4-Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,
5-  İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren  uygulamaya almış bulunuyoruz.”
Halkbank’tan yapılan açıkalama:
1-31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını  ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair  ödemelerini erteleyebilecek.
2-Esnaf ve sanatkârların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara  destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları  kredilerin  Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek  olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay  süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.
3- Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan Banka  müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli  yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel  faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.
4-Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara,  istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, gelecek 3  aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti  verilecek.
5-Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine  keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla, genel kredi limitleri  artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek.
6-İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere  Halkbank  kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan  firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak.
Vakıf Bank’tan yapılan açıklama:
1- Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dâhil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanması,
2- İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere ‘3 aylık maaş gideri’ kadar uzun vadeli kredi kullandırılması,
3- İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre  ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması,
4- Turizm ve şehir içi toplu taşıma dâhil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması,
5- Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkânı verilmesi,
6- Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasitelerinin artırılması,
7- VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkânının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkânı sağlanması,
8- Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kredi taleplerinin Vakıfbank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmaması,
9- Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilmesi.
 

Bir yanıt yazın

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Dolduruması zorunlu alanlar * ile belirtilmiş

Gönder