Zeyilname:

21.03.2023 Salı günü saat 14:00 da yapılması planlanan “3.Genişleme Alanı Elektrik Altyapı Dağıtım DM Binaları ve FDM Binası Yapım İşi ihalesi”ne ilişkin olarak;

  • UOSB-DM-I-01 nolu poz tarifi revize edilerek bina etrafı geri dolgu yapılması poza dahil edilmiştir.
  • Proje dahilinde bulunan elektrik işlerine ait birim fiyat teklif cetveli ve birim fiyat tarifleri revize edilmiştir.
  • Mimari proje statik projelerdeki uyumsuzluklardan dolayı mimari ve statik paftalarda revizyon yapılmıştır.
  • İhale dökümanı olan “03-DM-FDM Genel İdari Şartnamesi Madde 5 Projelerin Tanzimi” maddesi revize edilmiştir.

Yapılmış olan bu revizyonlara ilişkin dosyalar ektedir.

Ekler:

03-DM-FDM Genel İdari Şartname-ZEY01

05-DM-FDM Proje Birim Fiyat Tarifleri-ZEY01

07-DM-FDM Birim Fiyat Teklif Cetveli-ZEY01

U.O.S.B. TRAFO MİMARİ-ZEY01

U.O.S.B. TRAFO STATİK-ZEY01

 


 

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 3. Genişleme Alanı Elektrik Altyapı Dağıtım DM Binaları ve FDM Binası Yapım İşi ’nin ihalesi 21/03/2023 Salı günü, saat 14:00’te Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır. İsteklilerin teklif dosyalarını 21/03/2023 Salı günü saat 14:00’e kadar “Teklif Verme Şartnamemize” uygun olarak kapalı zarf içerisinde, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na teslim etmelerini rica ederiz.

Şartnemeler:

01 DM-FDM Teklif Verme Şartnamesi

02-DM-FDM Sözleşme Tasarısı

03-DM-FDM Genel İdari Şartname

04-DM-FDM Yapım Teknik Şartnamesi

05-DM-FDM Proje Birim Fiyat Tarifleri

06 DM-FDM S-E-Ç Şartnamesi

07-DM-FDM Birim Fiyat Teklif Cetveli

Projeler:

DM-FDM ELEKTRİK PROJE

DM-FDM MEKANİK PROJE

DM-FDM MİMARİ PROJE

DM TIP1

DM TİP2

DM TIP3

DM TIP4-TİP5

FDM BİNASI