kosgeb-1
KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
 
Başvuru: KOSGEB Uşak Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
Hangi projeler desteklenir:
 

  • İşletme gelişimi için ihtiyaç duyulan kapasitenin (insan kaynağı, makine parkı, donanım vb) oluşturulmasına yönelik projeler,
  • Pazar payının arttırılmasına yönelik projeler
  • Ürün geliştirme ve çeşitlendirmesine yönelik projeler,
  • Hızlı büyümeyi destekleyici kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik projeler,
  • Tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
  • Süreçlerin iyileştirmesi ve ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla; belgelendirme, ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
  • İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler desteklenir,

 
Son Başvuru Tarihi:    01 Temmuz 2016
Kimler başvurabilir:  Tüm sektörler (İçecek imalatı, tütün imalatı ve inşaat hariç)
 
Başvuru Koşulları :  01.01.2014’ten önce kurulan ve bilanço hesabına göre defter tutan
2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 500.000 TL, çalışan sayısı en az 5 olan,
2014 – 2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden,
2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlayan,
2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olan,
işletmeler başvurabilir.
 
Proje Süresi :         6-12 ay
Proje Destek Üst Limiti : 300.000 TL geri ödemeli, 300.000 TL hibe olmak üzere toplam 600.000 TL
Destek Oranı : % 80 (makine ve teçhizatların yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir)

Bir yanıt yazın

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Dolduruması zorunlu alanlar * ile belirtilmiş

Gönder