İhale İlanı Hk.

3.GENİŞLEME ALANI AS-YS-İS İŞLERİ İNŞAATI İhale Zeyilnamesi – 3     11.08.2022 tarihinde ihalesi yapılacak olan UOSB 3. Genişleme Alanı AS-YS-İS İşleri İnşaatı İşi’ ne ait   1- İhale Teklif Verme Şartnamesi Madde-17 ‘de belirtilmiş olan  “Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif veremez.” İbaresi “Birden fazla gerçek veya tüzel…