Uşak OSB, bağımsız belgelendirme kuruluşu olan ve TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş QUALITY SYSTEM INSPECTION (QSI) tarafından gerçekleştirilen denetimden başarı ile geçerek “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası” almaya hak kazanarak enerji yönetimi sistemlerini de uluslararası standarda taşıdı.

Enerji politikalarının belirlenmesi, enerji tüketiminin yönetilmesi ve enerji yönetiminin performansını değerlendirerek sürekli iyileştirilmelerin sağlanması esasına dayanan “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi” ile maliyetlerin azalması, çevresel etkinin azalması, rekabet edilebilirliğin artması ve kaynakların etkin kullanımı konusunda Uşak OSB örnek kurum olarak çalışmalarını sürdürecektir.

UOSB uyguladığı enerji yönetim sisteminin “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi” standardına uygun hale getirilmesi ve belgelendirilmesi için 2021 yılı Mayıs ayında çalışmalarına başlamıştır. Kısa sürede bu sistemin bütün gerekliliklerini yerine getiren UOSB belgelendirme kurumu QSI tarafından yapılan denetimlerden başarıyla geçmiştir. UOSB Enerji verimliliğini arttırırken enerji tüketimi ve buna bağlı maliyetlerin azaltılması için kullanılan bu uygulamaların “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına” uygun olduğunu belgeleyen Sertifikayı 27 Aralık 2021 tarihi itibariyle almaya hak kazanmıştır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir? Neden Kurulmalıdır?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları

Kuruluşlar artan maliyetlere karşı tepki olarak enerji tasarruf önlemleri uyguladıklarında yapılan yatırımla enerji maliyetlerinde tasarruf sağlayabilir. Fakat bu önlemler normal iş faaliyetlerinin bir parçası haline getirilmediğinde enerji maliyetlerinin tekrar dalgalanarak kontrolden çıktığı görülmüştür. Enerji Yönetim Sistemi aracılığı ile sistematik olarak sürekli iyileştirme üzerinde durulduğunda ise enerji performansı iyileştirmelerinin sürdürülebilir olduğu ve maliyetlerin zaman içinde düşmeye devam ettiği görülmüştür.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Doğrudan faydaları

  • Enerji maliyeti tasarrufu,
  • Düşük maliyetli ve maliyetsiz enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik verilmesi,
  • Azaltılmış karbon ayak izi ve sera gazı emisyonu,
  • İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla arz güvenliğinin artması,
  • Çalışanların enerji farkındalığının artması ve daha fazla katılım sağlanması,
  • Enerji kullanımı ve tüketimi ile iyileştirme fırsatlarına ilişkin daha fazla bilgi edinimi,
  • Bilinçli karar alma süreçleri,
  • Gelecekteki enerji kullanımı daha iyi anlaşıldığı için azalan belirsizlik.