Zafer Kalkınma Ajansından almış olduğumuz hibe ile yaptığımız “UOSB Atık Geri Dönüşümünde Yenilikçi Ve Milli Bir Sistem Kurulumu Projesi” kapsamında toplam alanı 4500m2’yi bulan ve 300 kWe elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip olan bir GES kurarak devreye adlık. Bölgemiz buradan elde edileceği elektriği yine proje kapsamında kurulmuş olan “Katı Atık Geri Kazanım Ve Bertaraf Merkezi”nde kullanacak.

Çevreye olan duyarlılığımızın bir gereksinimi olan bu projelerimizin ortak amaçları ise şöyledir;

1.    Atık su arıtma tesisimizden çıkan çamuru ve UOSB işletmelerinin atıklarını değerlendirmek ve vahşi depolamadan kurtararak ekonomiye katkı sağlamak.

2.    Uşak ve çevre il/ilçelerde yer alan atık su arıtma tesislerinin çamurunun ve bazı sanayi atıklarının ekonomiye kazandırmak

3.    Atık su arıtma çamuru dönüşümünde şimdiye kadar uygulanmamış bir metotla tasarımı ve modellemesi milli olan bir sistem kurmak

4.    Yeni kurulan tesisin ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak

TR33 Bölgesinde (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) ve ülkemizde gelecek nesillere miras kalacak, sürdürülebilir bir çevre için atık yönetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla özellikle sanayi kaynaklı atık suların ve bu faaliyetler sonucunda oluşan katı atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması yolunda büyük bir yol kat ettik. Bu projemiz sayesinde düzensiz şekilde depolanan ya da işletmelerce imha ettirilen pek çok atık doğrudan ekonomiye katkı sağlamaya başlayacaktır.

UOSB sınırları içerisinde yer alan tüm işletmelerimiz sürdürülebilir çevre ve temiz bir gelecek odaklı çalışmaları için teşvik etmekteyiz. Bu kapsamda GES santrallerinin kurulması kadar önemli olan ve ileride elektrik üretme potansiyeline sahip ve hal-i hazırda yakma neticesinde elde edilen buhar enerjisi de sanayicilerimizin kullanımında olacaktır.