Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak adına çıktığımız “Yeşil OSB” olma yolundaki istikrarımızın meyvelerinden olan “UOSB Atık Geri Dönüşümünde Yenilikçi Ve Milli Bir Sistem Kurulumu Projemiz”in tamamlanması ile her anlamda örnek olacak bir tesisi daha bölgemize kazandırdık.

2018 yılında “Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP)” kapsamında başladığımız bu projemiz için gerekli olan ve örnek niteliğindeki birçok tesisi ziyaret ederek Zafer Kalkınma Ajansının da destekleri ile tüm örneklerinden “yenilikçi ve milli” olma unsurları ile öne çıkan tesisimizi tamamladık. Yapmış olduğumuz ziyaretler ve çalıştaylar neticesinde daha önce yapılan projelerdeki olumlu ve olumsuz tarafları değerlendirerek mevcut projemizi şekillendirdik.

Temel düsturumuzun ülkemiz kazancı bağlamında şekillendiği bu yolda, yerli ve milli olan firmalarımızla çalıştık. Vizyon ve misyon bağlamında ortak paydamızın burada bağdaştığı Zafer Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile bu piyasada çok az sayıda bulunan ve kendini kanıtlamış yerli firmalarımızın titiz çalışmalarını yakından inceledik. Yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde “ katı atık geri kazanım ve bertarafı” merkezinde gelişen bu projemiz, sanayicilerimizin tekstil teleflerinin ve arıtma tesisimizden gelen çamurların ekonomimize en etkin şekilde kazandırılmasını sağlayacak.

Ayrıca katı atık geri kazanım ve bertaraf tesisimizdeki elektrik ihtiyacı da yine aynı projemiz kapsamında yapmış olduğumuz arazi tipi güneş enerjisi santralinden (GES) sağlamamız ”yeşil” ve “temiz” enerji kullanımını yaygınlaştırma çabalarımızın en önemli göstergelerinden biridir.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi olarak her zaman yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bağlamında tüm sanayicilerimizi desteklemeye devam etmekte ve örnek tesisleri kazandırmaya devam etmekteyiz.

Öncelikle bölgemizin daha sonra sırasıyla ilimizin, ülkemizin ve en önemli gelecek nesillerimizin daha yaşanabilir bir çevreye sahip olurken atıklarında aynı hassasiyetle ve özenle ekonomimize kazandırma çabalarımızda en baştan beri emeklerini esirgemeyen, zaman mefhumundan bağımsız bir şekilde özveriyle çalışan Zafer Kalkınma Ajansı’na ve personelimize teşekkür ederiz.