5G ALTYAPISI İHTİYAÇ ANALİZİ ANKETİ
Hücresel ağ teknolojisi 5G, düşük gecikme süreleri ile robotik, akıllı araçlar ve akıllı ulaşım sistemleri gibi gecikmeye duyarlı yenilikçi hizmetlerin sunulmasını kolaylaştıracak; otomotiv, sanayi, enerji, sağlık, tarım, medya ve eğlence gibi birçok alanda dijital dönüşümü hızlandırarak yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve kullanılmasına yardımcı olacaktır. Bu sayede Endüstri 4.0’ın temelinde yer alan tüm teknolojiler, birbirleriyle iletişim kuran robotlar, AGV’ler (Otomatik Yönlendirmeli Araçlar), 7/24 canlı üretim takibi ve sanayide hız ve otomasyon gerektiren diğer tüm uygulamalar fabrikalardaki verim artışına katkı sağlayacaktır.
Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarında 5G çözümlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan çalışma kapsamında öncelikli olarak ihtiyaçların belirlenmesi ve gerekli altyapının kurulması amacıyla olası destek programlarının tasarlanması planlanmaktadır.
Bu çerçevede, gerekli planlamanın yapılabilmesi için işletmelerimizin ihtiyaç durumunun ve talebinin tespit edilmesi kritik öneme sahiptir. Bu doğrultuda, özellikle OSB’ler içerisinde faaliyet gösteren belirli büyüklüğün üzerindeki işletmelerin bu konudaki görüşlerini öğrenebilmek amacıyla (11 Temmuz 2024 mesai bitimine kadar) bir anket hazırlanmıştır.

Anket Linki:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAA AAAAAAAN__g5pLClURjE2UjJRMjhJMlE4WFo1Tk9XUVZRUkNCQS4u<

 

 

OSBÜK-5G ALTYAPISI İHTİYAÇ ANALİZİ ANKETİ ayrıntılı bilgi için tıklayınız.