KOSGEB, COSME – Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı’nın ulusal koordinatörüdür ve IPA Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen COSME Türkiye Projesi’ni yürütmektedir. Proje çerçevesinde COSME’nin dört ana bileşeni altındaki araçlar için tanıtım/ bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

 

10 Şubat 2022 tarihinde Fikri Mülkiyet Hakları (FSM) Çalıştayı gerçekleştirilecektir. Çalıştayın genel amacı Fikri Mülkiyet Hakları’nın ana çerçevesini anlamak, Fikri Mülkiyet Hakları’nın uygulamalarını AB gereklilikleri ile karşılaştırarak, FSM’nin KOBİ’ler için anlamı ve etkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunmaktır.

 

Çalıştayda aşağıdaki konu başlıklarını ele alınacaktır.

 

  • Fikri Mülkiyet Haklarının Temelleri
  • Patent Verilerinin Stratejik Kullanımı
  • Patent Araştırma Teknikleri
  • Patent Başvuruları ve Strateji Geliştirme
  • Patent Portföy Yönetimi
  • Fikri Mülkiyetin İnovasyon Yönetimine Entegrasyonu

İlgili çalıştaya katılım kayıdı:

 https://cosme.kosgeb.gov.tr/fikri-mulkiyet-haklari-calistayi/ bağlantısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.