ENERJİ POLİTİKAMIZ

UOSB Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak Bölgemizdeki sanayinin gelişimi için katılımcılarımız ile ortak çözümler üreterek hem çevresel hem ekonomik anlamda fayda sağlamak amacıyla altyapı ve üst yapı hizmetleri faaliyeti göstermekteyiz.

Hizmetlerimiz kapsamında:

  • Daima yasal gerekliliklere uymayı, mevcut başarılı uygulamalar ile enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi, atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını korumayı,
  • Faaliyetlerimizde enerji yönetim sistemi ve enerji performansının, süreklilik arz edecek şekilde, verimliliğini artırmak için amaç ve hedefler koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi, süreçlere adapte etmeyi,
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamayı,
  • Enerji Yönetim Sistemimizin, ulusal ve uluslararası standart şartlarına uygun olarak, etkinliğini ve performansını, sürekli iyileştirerek, gözden geçirmeyi,
  • Personelimizi enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmeyi, enerjiyi verimli kullanma alışkanlıklarını desteklemeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek enerji verimli ürünler, hizmetler satın alarak enerjinin ve malzemenin verimli kullanılması ile sürdürülebilir üretime katkıda bulunmayı,
  • Katılımcılarımızın üretimlerinde, enerji politikamız doğrultusunda, enerjinin verimli kullanılması amacıyla yapacakları çalışmalarda bilgi desteği sağlamayı ve farkındalıklarını artırmayı,

Bölge Müdürlüğü olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dâhilinde, gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

UŞAK OSB

BÖLGE MÜDÜRÜ