Bilindiği üzere Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından iletim ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlanabilecek lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin 7,500 MW kapasite bilgisi Kurumumuza sunulmuştur. Bu kapsamda Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği (Yönetmelik)’nin 5 inci maddesi kapsamında yapılan lisanssız üretim tesisi başvuruları için kapasite tahsis metodolojisinin belirlenmesine ilişkin olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 08/02/2024 tarihli ve 12415 sayılı Kurul Kararı alınmıştır.

İlgili duyuruyu aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

OSBÜK-EPDK- KAPASİTE TAHSİS DUYURUSU